Browse Source

Tfw fucked up config parsing for once_burst kek

Wazakindjes 1 year ago
parent
commit
82402ab6ca
1 changed files with 7 additions and 1 deletions
  1. 7 1
      serbur/rem0t0.pl

+ 7 - 1
serbur/rem0t0.pl

@@ -400,9 +400,15 @@ foreach my $remote(keys(%{$CONF{remotes}})) {
 				$gtfo = 1;
 			}
 		}
-		elsif($k =~ /^(schedulem|once_burst)$/) {
+		elsif($k eq 'schedulem') {
 			$vhash->{$k} = ((defined($v) && $v) ? 1 : 0);
 		}
+		elsif($k eq 'once_burst') {
+			if(length($v) && $v !~ /^\d+$/) {
+				printem("Invalid value for '$remote::$k' (must be numeric y0): $v");
+				$gtfo = 1;
+			}
+		}
 		elsif($k =~ /^(schedule|mappem)$/) {
 			# Top kek
 		}